Звіт директора Тіньківського ЗЗСО І-ІІІст. Анатолія Валовенка за 2021/2022 навчальний рік

По закінченню навчального року з метою забезпечення прозорості, відкритості, демократичності у роботі, завжди  підводимо підсумки роботи закладу за річний навчальний період, що минає. Робимо висновки про функціонування та розвиток закладу, що дасть можливість оцінити діяльність директора за цей період.

У своїй діяльності керуюсь Статутом закладу освіти, Перспективним планом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, державними документами в галузі освіти.

У 2021/2022 навчальному році заклад працював у режимі сталого розвитку. Управління було спрямоване на підготовку та реалізацію концепції Нова українська школа, на створення освітнього середовища та удосконалення змісту освіти. Освітні програми, розроблені в закладі, дозволяють досягти належної якості знань, формувати компетентності учнів.

Для забезпечення стабільного функціонування і розвитку проведено роботу над Стратегією розвитку закладу –планом на довгострокову перспективу. Її метою є визначення головних напрямків, заходів, дій для підготовки ефективного функціонування закладу на кіка років. Зусилля педагогічного колективу  спрямовані на те, щоб навчити учнів проєктувати і формувати активні моделі життя, моделі успішної людини.

Визначено основні напрямки діяльності закладу:

 1. Забезпечення якісної повної загальної середньої освіти;
 2. Формування гармонійної та успішної особистості через розкриття її природних здібностей, розвитку потенціалу та формування життєвих компетентностей;
 3. Створення умов для самореалізації кожного учасника освітнього процесу;
 4. Організацію діяльності на засадах корпоративної культури, яка передбачає усвідомлення системи цінностей, які розділяє кожен працівник і робить власний внесок у його розвиток та виконання свого призначення та бачення закладу у перспективі.

Реалізація стратегії розвитку дасть можливість здійснивати комплексну оцінку діяльності закладу у всіх аспектах відповідно до вимог, критеріїв, індикаторів, що використовуються під час проведення інституційного аудиту закладу освіти,  визначених у Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року No 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019року за No 250/33221 за напрямами:

– освітнє середовище;

– система оцінювання здобувачів освіти;

– педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;

– управлінські процеси закладу освіти.

Перед закінченням 2021/2022 навчального року  вивчено виконання навчальних програм. Згідно результатів, робочий навчальний план, навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, дотримано норм й термінів усіх обов’язкових видів робіт та контролю.

Упродовж 2021/2022 н.р. було вивчено стан викладання української мови та літератури(жовтень), трудове навчання(листопад), математики (лютий) та мистецтво(березень). Усі матеріали узагальнено в наказах та довідках, заслухані на засіданнях педради. Систематично перевірялося ведення шкільної документації, результативність та об’єктивність оцінювання. У 2021/2022 навчальному році через карантин, пов’язаний із пандемією коронавірусу, олімпіади та конкурси проводилися онлайн. Також учні брали участь у творчих змаганнях та конкурсах різного рівня дистанційно. Олімпіади: районний етап І місце – 1,  ІІ місце –2 , ІІІ місце –1. Усього 4 учня. Значна увага минулого навчального року приділялася формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам нашої території обслуговування . Кількісний склад учнів на 05.09.2021р.– 187 учнів, укомплектовано 11 класів із середньою наповнюваністю 16 учнів. Упродовж року із школи вибуло 5 учнів (за кордон), прибуло 9 учнів, з них 7 на тимчасове відвідування закладу. Кількість учнів на кінець навчального року становила – 191 учень. Дистанційне навчання, яке у закладі почали впроваджувати через карантинні заходи та війсковим станом змусили виробити нові підходи до організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Відповідно до розкладу уроків щоденно розміщувались навчальні матеріали та завдання для учнів на платформах. Директором та заступниками здійснювався контроль за відвідуванням та підготовкою учнів та вчителів до навчальних занять проведених в онлайн режимі.

Класними керівниками проводилось онлайн спілкування з батьками учнів через Viber-групи . Для проведення відеоуроків у синхронному режимі педагоги використовували відеододаток GoogleMeet,  а також платформу Googleclassroom, спілкування в  чаті в групах Viber.

Результати обліку навчальних досягнень учнів фіксували у електронних журналах, що давало можливість батькам відстежувати успішність дітей.

 Важливою складовою діяльності закладу в умовах воєнного стану була організація навчання учнів, які вимушені були змінити місце навчання або місце проживанняБ головним чином за межами України, та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій. Частина наших учнів, змінивши тимчасово місце проживання (5 учнів), продовжували навчатися дистанційно у нашому закладі. 7 учнів, які після початку війни змінили місце проживання, приєдналися до дистанційного навчання у нашому закладі. 2 з них повернулися на навчання у свої заклади освіти, а 5 учнів закінчили навчальний рік у нашому закладі. Два були учнями 4 класу, тож отримали свідоцтво про початкову середню освіту.

Зарахування дітей у перший клас , як і у всій Україні, проходить у ІІ етапи: першочерговий за місцем проживання з 01 квітня по 31 травня, а другий етап – за вибором закладу з 1-го по 15 червня. На сьогоднішній день до 1 класу набрано 6 учнів, але процес набору триває.

Протягом усього ІІ семестру здійснювалась підготовка випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. В поточному навчальному році  всі учні 4-х, 9-х та 11-х класів звільнені від ДПА.  Учням, які бажають вступати до вищих навчальних закладів, потрібно буде складати національний мультипредметний тест, який міститеме завдання з української мови, математики, історії України. Зараз діти готуються до цього тесту, який відбудеться у липні 2022 р.

Тіньківський ЗЗСО І-ІІІ ст. укомплектовано висококваліфікованими кадрами, які здатні забезпечувати достатній та високий рівень якості викладання з урахуванням змін, що відбуваються в суспільстві і освіті. Всі вчителі мають фахову педагогічгу освіту. Серед 18 працівників  1 має звання «вчитель-методист»,  1 – «старший учитель», 4 учителі вищої  категорії, 8 – першої, 2 – другої та  4 спеціалістів;

У школі діє система вдосконалення професійної майстерності вчителів через проходження курсів, самоосвіту, участь у методичних заходах, вчительських спільнотах. Періодично один раз у п’ять років кожен вчитель проходять атестацію на встановлення чи відповідність кваліфікаційній категорії. У поточному навчальному році атестувалися 2 учителі. Їм підтверджено І кваліфікаційну категорію та кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Впродовж нвчального року продовжувалася робота над методичною темою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

 Особливо активно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології, адже в закладі освіти функціонують  14 навчальних кабінетів, з них: 4 кабінети початкової школи, 10 предметних кабінетів та класних кімнат, спортивні зал, актова зала.  Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Діловодство у закладі ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Активно затосовується електронна пошта, діє корпоративна цифрова LAN-мережа та дві WIFI-мережі. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО, через яку вчителі закладу з цього навчального року здійснюють вибір та замовлення нових підручників. Будь-хто із батьків, вчителів та учнів протягом кожного навчального дня міг у будь-який час безперешкодно звернутись особисто до директора із тієї чи іншої проблеми. Існує можливість звернутися черезх шкільний сайт офлайн. Всі звернення реєструються, уважно вивчаються і на кожне було здійснене відповідне реагування. При вирішенні тих чи інших проблемних питань в першу чергу враховувались інтереси учнів та закладу. Постійно проводилися планові адміністративні наради, зрідка поза планом з нагальних питань.

Виховна діяльність

       Виховна робота у 2021/2022 н.р. була спрямована на створення умов для саморозвитку, самореалізації особистості, формування життєвих компетенцій, реалізацію закону України «Про освіту», здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів. Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, що сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.    Питання про стан виховної роботи у нашому закладі постійно слухаються на нарадах при директорові та  педрадах, загальношкільних зборах та конференціях і відображається у відповідних наказах.

  Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи. Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу. Найбільшу увагу в своїй роботі педагогічний колектив приділяв вихованню в учнів моральних цінностей: доброзичливості,  гідності, милосердя, доброти, толерантності, потреби в емоційному та духовному контакті з людьми, потреби у самоповазі, патріотизму, національної самосвідомості, розуміння приналежності до українського народу.

     На початку навчального року класні керівники ознайомили учнів із правилами внутрішнього розпорядку школи, проінформували про використання мобільних телефонів та заборону тютюнопаління, споживання алкогольних напоїв. Постійно проводились заходи щодо інформування про найважливіші події в школі, в державі, в світі, проводився аналіз відвідування учнями занять та результатів атестації. Класні керівники 1-11 класів акцентували увагу на тому, що патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій, а і у прагненні жити в Україні, розумінні необхідності дотримання конституційних та правових норм, володінням державною мовою, шанобливим ставленням до історії, культури та традицій українського народу.

Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина української держави. Учні школи беруть активну участь в громадському житті школи і класу. Результатом співпраці класного керівника та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, походів на природу, створення дитячих проектів, акцій.

Приділяється значна увага роботі з батьками. Про хід і результати навчально-виховного процесу класні керівники повідомляють батькам на батьківських зборах, які проводяться відповідно до календарного плану. Проводяться індивідуальні бесіди з батьками учнів, які мають помітно знижений рівень навчання.          

         Систематично проводились засідання ради з профілактики правопорушень, де розглядались індивідуальні справи учнів, які мають пропуски занять без поважних причин, порушують правила внутрішнього розпорядку школи та схильні до правопорушень. На виконання комплексної програми профілактики правопорушень у школі:

 • розроблено план заходів щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі;
 • працює рада з профілактики правопорушень;
 • проводились зустрічі із працівниками національної поліції.
 • проведено Всеукраїнський Тиждень правознавства

      За період воєнного стану з 24 лютого по 8 червня виховна робота продовжувалася, хоча і дистанційно. Для організації та проведення заходів, у групі Viber робилися повідомлення класним керівником. Результати роботи публікувалися на сторінці нашої школи у Фейсбук. А також систематично діє сайт школи, на якому теж висвітлюється виховна робота.

    Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

Соціальний захист, збереження здоров’я, медичне обслуговування,

організація шкільного харчування

   У  2021/2022 н.р. діяльність соціального педагога відповідала меті та завданням, зазначеним у річному плані, затвердженому директором ЗЗСО.

     Головними напрямками  роботи були:

соціальні дослідження;

робота з охорони дитинства;

профілактична робота;

консультативно-просвітницька робота;

зв’язок з громадськістю;

організаційно-методична робота.

     Основна діяльність соціального педагога протягом навчального року спрямована на соціальний супровід сімей соціально-незахищених категорій. У цьому напрямку проводилися такі заходи:

-оновлено банк даних на учнів соціально-незахищених категорій;

– на кожну дитину цієї категорії заведена картка, де зафіксовано загальні відомості про дитину, батьків або осіб, що їх замінюють, місце їх роботи, житлово-побутові умови, зайнятість дитини позанавчальною діяльністю.

– на засіданні Ради профілактики на підставі заяв класних керівників було прийнято рішення поставити на внутрішньошкільний облік трьох учнів. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на  уроках, бесіди з батьками про їх відповідальність за невиконання своїх обов’язків.

– з дітьми, з неблагополучних родин проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди з учнями, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на  уроках, бесіди з батьками про їх відповідальність за невиконання своїх обов’язків.

– протягом року у банк даних дітей вносилися корективи.

    На початку навчального року була проведена паспортизація класів та ЗЗСО, зібрані і упорядковані списки здобувачів освітнього процесу.

      Соціальним педагогом в закладі щоденно перевірявся стан відвідування навчальних занять. Також з його боку проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання дитячої бездоглядності.

     Батьки письмово попереджалися щодо пропусків уроків їх дитиною без поважних причин, про незадовільну поведінку, порушення внутрішнього розпорядку, про початок канікул.

    Відбувалася взаємодія і з вчителями-предметниками, класними керівниками, які зверталися за допомогою у вирішенні різних проблем, які виникали при спілкуванні з дітьми .

     У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з метою виявлення обізнаності учнів про види та причини насильства в листопаді серед них було проведено анкетування  на тему «Насильство та його прояви в дитячому середовищі». В анкетуванні брали участь 114 респондентів 12-16 років.

      У листопаді до Дня толерантності було проведено класні години з елементами тренінгу з учнями 4 класів на тему «Булінг в освітньому середовищі».

      У грудні, у рамках тієї ж акції, до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу з метою надання інформаційної підтримки в питаннях здорового способу життя, об’єктивної інформації про ВІЛ, СНІД, формування практичних навичок поведінки в ситуаціях ризику, вироблення толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих з учнями 9-х класів було проведено заняття з елементами тренінгу «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя».

                                                   Матеріально-технічне забезпечення

Джерелами фінансування закладу є бюджетні кошти (загальний фонд). З бюджету фінансується заробітна плата працівникам, комунальні послуги, виплачуються працівникам видатки на відрядження.

Так у 2021/2022 н.р. вчителі щомісячно отримували 10% за престижність праці, премію у грудні місяці та щорічну винагороду ст.57.

 Цьогоріч продовжували роботу щодо запровадження прозорої системи фінансування, розподілу публічних коштів, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності згідно вимог ст.30 Закону України «Про освіту».

За міжзвітний період за кошти обласного та місцевого бюджету було зроблено наступне:

 1. Створено сучасне освітнє середовище для минулорічних перших класів: закуплені меблі, телевізор з функціями Smart, ігрові та навчально-методичні матеріали.
 2. Замінено 3 дверей та 1 вікно.
 3. Проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів та загальних приміщень. 
 4. Протягом року санвузли забезпечені необхідними миючими засобами для утримання їх у належному стані.

При підготовці до наступного навчального року плануємо також провести косметичні ремонти в об’ємі, наскільки вистачить бюджетних коштів, виділених для такого ремонту.

Своєчасно обрізаємо дерева, кущі,  скошуємо траву на газонах. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте.

Отже, аналіз результатів роботи показує, що:

– освітній процес має тенденцію до позитивного розвитку;

– заклад працює над позитивним іміджем;

– високий рівень професіоналізму педагогічних працівників;

– чітка визначеність структури закладу, доцільний розподіл управлінських функцій

– план роботи виконується .

Однак завжди залишається ряд питань, над якими треба працювати.

Маємо реагувати на виклики сьогодення та відповідати запитам майбутнього. Виходячи з самоаналізу, маємо такі передумови подальшого функціонування та розвитку:

– підвищення якості освітніх послуг;

– залучення більшої кількості учнів до дослідницької діяльності участі у  олімпіадах,конкурсах,змаганнях;

– покращення матеріально-технічної бази;

– недостатній рівень активності батьківської громадськості брати активну участь у житті закладу освіти; Я вдячний учасникам освітнього процесу за  результати освітньої, методичної та творчої діяльності, за спільну роботу з розвитку закладу.

А.Д.Валовенко
Author: А.Д.Валовенко

Валовенко А.Д. - директор ліцею

А.Д.Валовенко

Валовенко А.Д. - директор ліцею