Порядок подання да розгляду заяв про випадки булінгу

ПОРЯДОК

подання та розгляду

(з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
 2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).
 3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи.
 4. Заявник забезпечує достовірність та правоту наданої інформації.
 5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) — діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічому або фізичному здоровʼю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.


Подання заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобовʼязані повідомити директору закладу.
 2. Розгляд та неупереджене зʼясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про про випадки булінгу (цькування) (далі — Заява).
 3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар, яка повинна терміново повідомити директора.
 4. Прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює директор або його заступник.
 5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
 6. Форма та примірний зміст заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
 7. Датою подання заяви є дата її прийняття.
 8. Розгляд заяв здійснює директор закладу з дотриманням конфіденційності.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

 1. За результатами розгляду заяви директор видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.
 2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.
 3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор своїм наказом створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі — Комісія) та скликає засідання.
 4. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор закладу та інші зацікавлені особи.
 5. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.
 6. Якщо комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка (відповідні дії носять систематичний характер), то директор зобовʼязаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.
 7. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок, як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може зразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор повинен повідомити постраждалого.
 8. Рішення комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
 9. Потерпілий чи його представник можуть звертатися одразу до уповноважених органів Національної поліції (ювенальної поліції) та служби у справах дітей з повідомленнями про випадки булінгу (цькування).
 10. Батьки зобовʼязані виконувати рішення та рекомендації комісії.

Терміни подання та розгляду заяв

 1. Заявники зобовʼязані терміново повідомляти директору про випадки булінгу (цькування) та подати заяву.
 2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом1 робочого дня з дати подання заяви відповідним наказом.
 3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.
 4. За результатами розслідування збирається засідання комісії на визначену дату, але не пізніше, ніж через 3 робочих дні після видачі рішення.
 5. Директор закладу зобовʼязаний повідомити відповідні органи Національної поліції (ювенальну поліцію) та службу у справах дітей про квалафікований комісією випадок булінгу (цькування) протягом 1 дня.

Додаток №1 до наказу директора Тіньківського ЗЗСО від 02.09.2019 №56

А.Д.Валовенко
Author: А.Д.Валовенко

Валовенко А.Д. - директор ліцею

А.Д.Валовенко

Валовенко А.Д. - директор ліцею