•    У вересні – жовтні   2015 р. психологічною службою школи проводилось дослідження рівня адаптації  учнів 5-го класу  до навчання  в школі.
     Тема: визначення рівня адаптації учнів 5-го класу до навчання у школі І – ІII ступенів.
     Діагностика проводилась з метою виявлення учнів, які потребують психологічної підтримки, здійснення  особистістно- орієнтованого підходу в навчанні, створення необхідних умов для розвитку і соціалізації учнів.
     Для дослідження рівня адаптації учнів 5-го класу до навчання  в середній школі було проведено:
  1.     Виявлення загальних зон труднощів:
  –         анкета «Моє ставлення до шкільних предметів»;
  –          методика «Незакінчені речення», методика «Малюнок сім’ї»;
  –          бесіди з учнями і вчителями;
  –         відвідування батьківських зборів.
  2.     Вивчення психологічного клімату:
  –         соціометрія;
  –         визначення характеру психологічного комфорту учня у класі («Неіснуюча тварина», «Дерево»).
  3.     Скринінгові психодіагностичні дослідження:
  –         діагностика особистісної адаптації школярів (м-ка Фурмана); (А – адаптований, Н – неадаптований, Д – дезадаптований)
  –         діагностика шкільної тривожності (м-ка Філіпса).
  –         діагностика шкільної мотивації.
  – діагностика мотивації навчання та емоційного ставлення до навчання. (в модифікації А.Д. Андреєвої ); ( 1 рівень – продуктивна мотивація з вираженим переважанням пізнавальної мотивації навчання і позитивним емоційним ставленням до нього; 2  рівень – продуктивна мотивація, позитивне ставлення до навчання, відповідність соціальному нормативу; 3 рівень – середній рівень з дещо зниженою пізнавальної мотивацією; 4 рівень – знижена мотивація, переживання “шкільної нудьги”, негативне емоційне ставлення до навчання; 5 рівень – різко негативне ставлення до навчання)
  4.     Виявлення причин дезадаптації і труднощів у навчанні і поведінці окремих учнів:
  –         індивідуальна психодіагностика;
  –         спостереження за поведінкою під час індивідуального  обстеження;
  –         бесіди і консультації батьків;
  –         бесіди з учителями.
  5.     Психологічна профілактика та корекція дезадаптації учнів 5 класу:
  –         робота з педколективом (бесіди, консультації за результатами соціометрії, рекомендації щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу  на клас і окремих учнів, учнів «групи ризику»;
  –         робота з батьками (виступ на батьківських зборах про віковий період, допомогу батьків дітям з різними індивідуально-психологічними  особливостями; індивідуальні консультації щодо налагодження дитячо-батьківських стосунків, переадресування до інших спеціалістів; робота з соціально-неблагонадійними сім’ями);
  –         корекційні заходи з учнями (групові і індивідуальні бесіди, елементи соціально-психологічного тренінгу, розгляд кризових ситуацій у колективі класу).

  Для підвищення рівня адаптації необхідно батькам  та вчителям:

  створити атмосферу доброзичливості, щирості; будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності;

  поряд з індивідуальними,  розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;
   
  розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе “з боку”, формувати навички самоконтролю та самооцінки;

  у роботі з дітьми враховувати фізіологічні перебудови організму, характерні для раннього підліткового віку, а також дані психодіагностики;

  врахувати у навчальному процесі сензитивність даного періоду (5-6кл. – час оволодіння самостійними формами роботи, час розвитку інтелекту, пізнавальної активності та ін.);

  на основі даних соціометричних досліджень планувати роботу у класі таким чином, щоб мали місце ситуації, заходи, які підвищують соціальний статус ігнорованих дітей;

  всіляко будити активність, формувати більш високу зацікавленість у навчанні та його результатах;

  підвищувати почуття відповідальності через систему виховних заходів;

  дозувати навантаження, відводячи місце повноцінному відпочинку.

  провести цикл занять по згуртованості класу та розвитку  рівня міжособистісного спілкування.
  Рекомендації психолога :
  Психокорекційну роботу з учнями «групи ризику» з профілактики дезадаптації, агресивної поведінки, подолання тривожності, проводитимемо за такими  методиками:
  •    Адаптація до школи Є. Александровської, Н. Куренкової.
  •    Інтелектуальний тренінг Е. Заїки.
  •    Тренінг спілкування для учнів 4-6 класів О. Лещинської.
  •    Ігрова психокорекція труднощів спілкування у молодших школярів Р. Овчарової.
  •    Соціально-психологічний тренінг С. Коробко.
  •    Цикл занять для розвитку пізнавально-вольової сфери, навичок адекватної соціальної поведінки Т. Азарової (методичний посібник «Робота психолога з молодшими школярами»).
  •    Т. Ілляшенко «Чому їм так важко вчитися?» – корекційні заняття.
  •    Розвивальні та корекційні заняття психолога (Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2004).
  •    Лєскова-Савицька (Корекція дезадаптації. Я хочу, я можу, я буду добре вчитися // Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003).
  •    Щоденник розвитку особистості Л. Павленко.
  •    Корекційний розвиток розумових операцій Л. Видриган (комплекс розвивальних вправ).
  •    Розвивальні та корекційні заняття психолога (Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2004).
  Використання цих програм у практичній роботі дасть дієві результати, зацікавить учнів, підвищить їхню мотивацію до навчання, допоможе подолати прояви дезадаптації.

Avatar

Від admin

Валовенко А.Д. - директор школи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *