Учнівське самоврядування в школі сприяє:

формуванню відповідальності за школу, за клас, за себе персонально;

 формуванню вміння співпрацювати на принципах партнерства, чесності, гласності, демократизму;

 організовувати роботу, приймати рішення; розвитку лідерських якостей , забезпечує виховання активної життєвої позиції, громадянських почуттів, створює можливості для самореалізації та саморозвитку.