Loader image

Система управління Тіньківського ліцею відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено рішенням Чигиринської міської ради від 05.08.2019 р. №189-10/VII).

Управління Тіньківського ліцею І-ІІІ ст. в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1)засновник– засновником закладу та власником його майна є Чигиринська міська рада (далі – Власник).

Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради (безпосередньо).

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2)керівник закладу освіти – директор Тіньківського ліцею Чигиринської міської ради Черкаської області — Валовенко Анатолій Данилович;

3)постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти– педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти.

4)колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи.

Структура управління ліцею (інфографіка)

Ліцензований обсяг здобувачів освіти у закладі: 300
 • початкова загальна освіта - 100
 • базова загальна середня освіта - 150
 • повна загальна середня освіта - 50
Фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються в закладі станом на 01.11.2023:  181
 • 1 клас - 14;
 • 2 клас - 6;
 • 3 клас - 15;
 • 4 клас - 22;
 • 5 клас - 28;
 • 6 клас - 22;
 • 7 клас - 20;
 • 8 клас - 18;
 • 9 клас - 16;
 • 10 клас - 8;
 • 11 клас - 12;

Учитель інформатики (гарантована ставка)

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти регламентовано наказом МОН від 16 квітня 2018 року № 367, яким визначено перелік документів, необхідних для зарахування до закладу освіти.