Мова (мови) освітнього процесу

МОВОЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ Є УКРАЇНСЬКА.

Окрім державної, вивчаються англійська й російська мови (як навчальні дисципліни)