Звіт директора

Тіньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Чигиринської міської ради Черкаської області за 2019/2020 навчальний рік

В Україні реформується освіта. Закладено підвалини Нової української школи. Сформоване законодавство про освіту. Змінюються навчальні програми, до закладу надходять нові підручники. Стає доступнішим Інтернет, а з ним — нові можливості для якісної освіти. Як сьогодні в умовах глобальних змін в освіті існує пересічна сільська школа? Як змінюються повноваження директора школи і як він з ними справляється? Саме про це і хочеться проінформувати громадськість в своєму звіті.

2019/2020 навчальний рік пройшов у непростих умовах. Вимушені карантинні заходи вплинули на освітній процес у березні-травні 2020 року. Дистанційне навчання протягом майже трьох місяців стало серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу: учнів, учителів та батьків.Однак спільними зусиллями заклад впорався з цим викликом. І на думку учнів та їхніх батьків – заняття, які були проведені у дистанційному режимі, хоч і мали недоліки, але були достатньо ефективними. Однак, і думаю, що всі зі мною погодяться, ніщо не може поки що замінити безпосереднє спілкування учня та вчителя.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор закладу освіти, керувався посадовими обов’язками, Конституцією України, ЗаконамиУкраїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Положенням прозагальноосвітній навчальний заклад, Статутом закладу та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти.

Протягом 2019/2020 навчального року робота колективу закладу була спрямована на реалізацію таких завдань:

1.Спрямувати освітній процес на:

– формування мотивації та потреби в освіті, самоосвіті,самореалізації учнів;

– впровадження нових дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;

– запровадження ефективних педагогічних технологій;

– створення умов для формування успішного випускника.

2.Спрямувати методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції

«Нової Української Школи», на забезпечення потреб особистості в

самовизначенні й самоствердженні в умовах переходу на новий зміст освіти.

3. Збільшити відповідальність кожного вчителя за підготовку й результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

1. Загальні відомості про навчальний заклад

Повна назва навчального закладу

Тіньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чигиринської міської ради Черкаської області

Форма власності :

Чигиринська міська рада Черкаської області

Юридична адреса навчального закладу:

20924, Черкаська область, Чигиринський район, село Тіньки, вулиця Тарасівська, б.4

Мова навчання та виховання

українська

Кількість класів

11

Кількість місць за проектом

400

Кількість учнів у навчальному закладі

180

Режим роботи навчального закладу

5-тиденна форма навчання

Тіньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

2. Матеріально-технічна база закладу.

Приміщення закладу складається з двоповерхового навчального корпусу, їдальня розміщена в окремій будівлі.

Матеріально-технічна база закладу – задовільна.

У закладі функціонує 13 класних кімнат, 8 навчальних кабінетів:

1 – української мови та літератури

2 – історії

3 – фізики та математики

4 – хімії

5 – іноземних мов

6 – інформатики

7 – зарубіжної літератури

8 – біології,

актовий зал, методичний кабінет, музей, біблотека, ігрова кімната для початкових класів.

Немало зроблено для комп’ютеризації закладу. Комп’ютер став незамінним і надійним помічником керівника, педагога, учня.

Кабінет інформатики оснащений 11 учнівськими комп’ютерами.

Два кабінети (фізики і біології) обладнані інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами, акустичними системами, ноутбуками, сучасною оргтехнікою. Кабінет біології містить електронну лабораторію.

Однак тільки 3 з них забезпечені комп’ютерною технікою.

Робочі місця директора, заступників, педагога-організатора, бібліотекаря, психолога оснащені комп’ютерами та оргтехнікою.

Всі шкільні комп’ютери об’єднані локальною мережею і мають доступ до корпоративного ресурсу закладу та Інтернету.

У розпорядженні педагога-організатора — ноутбук і мультимедійний проектор з екраном, які використовуються під час виховних заходів.

1 і 2 класи забезпечені ноутбуками, оргтехнікою, новими дидактичними матеріалами.

Разом у закладі 29 комп’ютерів, 9 принтерів, 3 мультимедійні проектори.

В 2020 р. в закладі створено безпровідну Wi-Fi-мережу.

Проте більшість кабінетів мають застаріле обладнання або воно відсутнє як таке.

В навчальному корпусі одна вбиральня на 1 поверсі (потребує ремонту).

В їдальні на 100 місць створено задовільні санітарно-гігієнічні умови, проводиться косметичний ремонт. Їдальня забезпечена номінальною кількістю обладнання, посудом, меблями. В 2020 р. В їдальні введено в експлуатацію нову систему опалення та витяжну систему.

На подвір’ї закладу є спортивний майданчик з полями для міні-футболу, волейболу, баскетболу, є гімнастичні снаряди.

3.Педагогічні працівники

У 2019/2020 н.р. педагогічний колектив налічував 22 вчителі та 10 штатних одиниць обслуговуючого персоналу.

Директор – Валовенко А.Д. – освіта вища, стаж педагогічної роботи – 35 років, стаж роботи на посаді – 6 років.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Палієнко В.Я. працює на даній посаді 4 роки, стаж — 35 років.

20 педагогів мають вищу освіту,

2 – середню спеціальну.

Вищу кваліфікаційнукатегорію мають 6 вчителів,

І кваліфікаційну категорію – 8 вчителів,

ІІ кваліфікаційну категорію – 4 вчителі,

категорію „спеціаліст” – 3 вчителі.

1 вчитель(Палієнко Р.М.) має педагогічне звання “вчитель-методист”.

2 вчителі (Маринець В.М., Дудник Т.М.). мають педагогічне звання “старший вчитель”.

Усі члени педагогічного колективу включені в кредитно-модульну систему і проходять курсову перепідготовку відповідно до графіку проведення атестації.

Згідно з річним планом роботи закладу, педагогічний колектив працював над єдиною науково- методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

На початку року була створена методична рада на чолі із заступником директора з навчально-виховної роботи Палієнко В.Я. До складу її увійшли голови методичних груп: Бондаренко Л.Ф., Дудник Т.М., Сивокінь С.В., Лободенко Ю.Ю.

Протягом навчального року на методичній раді розглянуто питання:

 • аналіз роботи за минулий навчальний рік,

 • обговорення та затвердження плану на новий навчальний рік,

 • про систему роботи вчителів, що атестуються,

 • про участь учнів в районних предметних олімпіадах,

 • про проведення предметних тижнів,

 • про діагностику і формування самоосвітньої компетентності випускників.

Методичний кабінет закладу поповнився новими матеріалами-тематичними розробками вчителів, що атестувалися в 2019/2020 навчальному році.

Проводилися засідання методичних груп, де обговорювалися питання методики викладання предметів, обговорювалися та аналізувалися відкриті уроки та виховні заходи.

Важливе місце у методичній роботі закладу займає атестація педагогічних працівників. В ході атестації у 2019/2020 навчальному році було підтверджено відповідність вчителя трудового навчання Каплун В.І., вчителя англійської мови Паламаренко Т.М., вчителя зарубіжної літератури Кудін О.В. раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям – «спеціаліст І категорії»; педагогу-організатору Придорожко Ю.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; вчителю початкових класів Дудник Т.М. атестаційною комісією ІІ рівня підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший вчитель».

Педагоги проходили післядипломну освіту на курсах підвищення кваліфікації в Черкаському ОІПОПП. В 2019/2020 навчальному році навчання пройшли вчителі: Паламаренко Т.М. – вчитель англійської мови; Сіянко Н.С. – вчитель математики; Каплун В.І. – вчитель трудового навчання та хімії; вчителі початкових класів: Дудник Т.М., Мороз Н.Ф., Вокіна Л.Л., Кузьменко Л.Г. та вихователь групи продовженого дня Заболотня Л.І., витель образотворчого мистецтва Павелко Л.А.

Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами носила системний характер. Головним завданням методичної служби було надання реальної, дієвої допомоги всім педагогічним працівникам та сприяння розвитку їхньої майстерності. Для цього використовувались всі форми методичної роботи: колективна, групова, індивідуальна, що взаємодіяли та доповнювали одна одну.

Педагогічна студія вчителів початкових класів (керівник Дудник Т.М.), проблемна творча група вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Лободенко Ю.Ю.), міжпредметна творча лабораторія вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сивокінь С.В.), методичний проєкт «Класні керівники» (керівник Бондаренко Л.Ф.) працювали відповідно до поставлених завдань.

На засіданнях методичних груп 2019/2020 н.р. розглядалися актуальні проблеми методики викладання предметів, були використані різні форми проведення засідань, як: круглий стіл, теоретичний семінар, відкритий мікрофон та інші. Впродовж навчального року вчителі опрацювали відповідні теоретичні джерела, проводили відкриті уроки, обмінювались досвідом роботи.

Вчителі відвідували семінари. У нашому закладі в минулому навчальному році було проведено семінар вчителів з фізичної культури та Захисту Вітчизни закладів освіти Чигиринської громади.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові, контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Вчителі вивчали якість знань, умінь та навичок учнів, рівень їх обізнаності з різних дисциплін. На належному рівні проведено тиждень української писемності та мови, тиждень історії та права, іноземної мови, хімії, географії, біології, математики, фізики, зарубіжної літератури, фізкультури.

Адаптація учнів 1 та 5 класу пройшла без ускладнень та проблемних моментів, на разі виникнення, класні керівники ефективно їх вирішували. Актуальним і таким, що потребує контролю, залишається взаємовідвідування уроків учителями початкової школи і учителями, які читають предмети в 5 класі з метою наступності і надання допомоги.

Щотижня проводились інструктивно-методичні наради, де розглядались поточні питання організації навчально-виховного процесу, здійснювалось знайомство з методичними новинками, проводились індивідуальні консультації з учителями.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови, історії, правознавства, образотворчого мистецтва, фізкультури та Захисту Вітчизни. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені у довідках, рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки доведено до відома вчителів-предметників, ними намічені заходи щодо підвищення результативності роботи.

Педагогічний колектив складають 22 фахівці. З них мають:

педагогічне звання «вчитель – методист» – 1 учитель;

педагогічне звання «старший вчитель» – 2 учителів;

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 6 учителів;

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» 8 учителів;

кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»4учителів;

кваліфікаційну категорію «спеціаліст” – 3 учителів.

Велика увага у роботі з педкадрами приділяється самоосвіті вчителів.

Учителі закладу, розуміючи вимоги сучасного розвитку освіти, оновлювали зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, працювали над підвищенням фахового рівня професійної підготовки.

3.Навчальна діяльність

У 2019/2020 навчальному році заклад працював у режимі одної зміни.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

-в 1 класі – 35 хвилин;

-в 2-4-х класах – 40 хвилин;

-в 5 – 9-х класах – 45 хвилин,перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

Середня наповнюваність класів становила 16 учнів.

Функціонувала 1 група продовженого дня для учнів 2-4 класів (30 учнів).

Головною метою освітнього закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти .

В 2019/2020 навчальному році в закладі навчалось 180 учнів.

За індивідуальним навчальним планом (педагогічний патронаж) навчалась учениця 6 класу – Литвиненко Міланна.

Моніторинг якості освіти, проведений за наслідками навчального року, показав такі результати.

На високому рівні навчається 6 учнів, що становить 3% від загальної

кількості учнів, що на 3 учні, в порівнянні з минулим навчальним роком, менше.

На достатньому рівні навчається 75 учнів, що становить 42% від загальної кількості учнів, що на 10 учнів , в порівнянні з минулим навчальним роком, менше.

На середньому рівні навчається 97 учнів, що становить 54% від загальної кількості учнів, що на 2 учні менше, в порівнянні з минулим навчальним роком,

менше.

На низькому рівні навчається 2 учні, що становить 1% від загальної кількості

учнів. Це на 5 учнів менше в порівнянні з минулим роком.

Якість знань по закладу становить 45%

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2019/2020 навчальний рік

3-4 класи

Предмет

Учнів

Поч.

Сер.

Дост.

Вис.

% усп.

% як

1

Українська мова

36

0

14

21

1

100

61

2

Літературне читання

36

0

7

21

8

100

80,5

3

Математика

36

0

14

20

2

100

61

4

Природознавство

36

0

11

20

5

100

69

5

Англійська мова

36

0

17

19

100

52,7

5-9 класи

Предмет

Атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий

% успішності

% якісний

1

Українська мова

67

0

24

29

14

100

64,1

2

Українська література

67

0

10

33

24

100

85

3

Зарубіжна література

67

0

14

36

17

100

79,1

4

Англійська мова

67

5

18

22

19

92,5

61,2

5

Історія України

54

0

15

21

18

100

72

6

Всесвітня історія

67

0

21

29

17

100

68,7

7

Правознавство

12

0

3

5

4

100

75

8

Природознавство

14

0

3

6

5

100

78,6

9

Географія

53

0

15

26

12

100

71,7

10

Хімія

41

0

21

15

5

100

48,8

11

Біологія

53

0

22

22

9

100

58,4

12

Математика

13

0

6

6

1

100

53,8

13

Алгебра

41

0

21

14

6

100

48,8

14

Геометрія

41

0

22

14

5

100

53,3

15

Фізика

41

0

18

16

7

100

46,3

16

Фізична культура

66

0

15

33

18

100

62,1

17

Трудове навчання

67

0

17

22

28

100

74,6

18

Образотворче мистецтво

44

0

0

13

30

100

98

19

Основи здоров’я

67

0

6

31

30

100

91

20

Музичне м-во

44

0

5

18

21

100

88,6

21

Мистецтво

24

0

1

12

11

100

96

22

Інформатика

67

0

15

35

17

100

79

10-11 класи

Предмет

Атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий

% успішності

% якісний

1

Українська мова

27

0

5

19

3

100

81,5

2

Українська література

27

0

4

17

6

100

85,1

3

Зарубіжна література

27

0

7

20

6

100

96

4

Англійська мова

27

0

6

10

11

100

78

5

Історія України

27

2

5

14

6

92,5

74

6

Всесвітня історія

27

2

5

15

5

92,5

74

7

Громадянська освіта

16

0

2

9

5

100

88

8

Географія

27

0

4

19

4

100

85

9

Хімія

27

0

10

16

1

100

63

10

Біологія і екологія

27

0

5

20

2

100

81,5

11

Алгебра

11

0

4

4

3

100

63,6

12

Геометрія

11

0

5

3

3

100

54,5

13

Математика

16

0

6

9

1

100

62,5

14

Фізика і астрономія

27

0

15

10

2

100

4,4

15

Фізична культура

26

0

2

14

10

100

92,3

16

Технології

27

0

4

13

10

100

85

17

Інформатика

27

0

2

17

8

100

92,6

18

Захист Вітчизни

27

0

2

16

9

100

92,6

Профільні класи у 2019/2020 н.р.

пп

Профіль

Напрям

10 класи

11 класи

1

Української філології

Філолог.

1

2

Математичний

Природн-математ.

1

Щороку адміністрація закладу здійснює цілий ряд заходів: поновлюється банк обдарованих дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей, розроблені та кожного року оновлюються індивідуальні плани роботи з кожною обдарованою дитиною, створений графік роботи кожного учителя з обдарованою дитиною, участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та інших міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних турнірах, конкурсах, змаганнях.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України у листопаді-грудні учні закладу взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад    з української мови та літератури, історії, математики, хімії, біології, географії, правознавстваю Адміністрація закладу вчасно подала звіт про проведення І етапу олімпіад, заявки на участь команд у ІІ етапі олімпіад.

Серед учасників були призери: з правознавства – Свитенко Анастасія (10 клас) – ІІ місце; з української мови та літератури – Лисенко Анастасія (9 клас) – ІІ місце, Іщенко Ангеліна (8 клас) – ІІ місце; з географії – Щербатюк Вікторія (8 клас) – ІІ місце; з англійської мови – Литвин Михайло (7 клас) – ІІІ місце, Ню Олександр (8 клас) – ІІІ місце, Щербатюк Вікторія (8 клас) – ІІІ місце; Лисенко Анастасія (9 клас) – ІІІ місце; з біології – Лисенко Анастасія (9 клас) – ІІ місце; з хімії – Іщенко Ангеліна (8 клас) – ІІІ місце.

Результати олімпіади свідчать, що учні–призери олімпіад мають достатній рівень підготовки до виконання олімпіадних завдань і, як наслідок, набрали достатню кількість балів.

Також учні закладу брали участь у районному турі конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика (4 учні) та  конкурсу Т.Шевченка (2 учні).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» учні 9-го класу звільнені від проходження ДПА.

За результатами 2019/2020 н.р. з 13 учнів 9-го класу 1 учениця (Лисенко А.П.) отримала свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

Серед 100 учнів 3-8 класів 6 учнів нагороджено Похвальними листами за відмінне навчання.

Випускник школи Великий Назар нагороджений Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів (технології).

4. Виховна робота

Головна увага увиховній роботі приділялася діяльності класного керівника, упровадженню методів розвитку критичного мислення, застосуванню проектних технологій у виховній роботі, формуванню компетентності учня, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, виховання конкурентно-спроможної особистості.

Уся система виховної роботи в закладі здійснювалася через:

– роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, спільні добрі справи, екскурсії, індивідуальну роботу);

– навчально-виховну діяльність учителів-предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи, участь в інтелектуальних та творчих конкурсах);

– діяльність учнівського самоврядування;

– роботу гуртків, секцій;

– діяльність практичного психолога, бібліотекаря;

– співпрацю з батьками та громадськістю.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. Заклад спрямовував свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

У плані роботи навчального закладу були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам’ятних місць та інші) до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги тощо.

У навчальному закладі сплановано та проведено уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни та учасниками бойових дій на території інших держав, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт, проведені урочисті лінійки тощо.

Учні закладу брали участь в:

– акціях милосердя «Допоможи ближньому», «Ветеран живе поруч», «Свічка памяті», «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

– Всеукраїнській молодіжній акції «Памятати. Відродити. Зберегти»;

– екскурсії до музеїв та пам’ятних місць, проведення туристських подорожей по місцях бойової слави;

– конкурси творчих робіт, рефератів, малюнків, плакатів, присвячених Дню Перемоги над фашизмом у Європі тощо;

-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».

Ціннісне ставлення до людей. З метою подальшого розвитку системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

 • години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення – життя» тощо;

 • проведено рейд «Урок»;

 • учні брали участь у правових тренінгах та конференціях;

 • виховні години «Конституція – основний закон», «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», «Ти – творець власної духовної краси»;

 • бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;

 • диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».

  Ціннісне ставлення до природи.

  Упродовж 2019/2020 навчального року у закладі були сплановані та проведені відповідні заходи:

 • тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;

 • акція «Чиста Україна – Чиста Земля»;

 • виставки плакатів та малюнків «Чорнобиль не має минулого часу»;

 • виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка».

  Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою території села.

  Ціннісне ставлення до мистецтва.

  У навчальному закладі було проведено:

 • свято Першого дзвоника;

 • свято Останнього дзвоника;

 • свято до Дня вчителя;

 • новорічні свята (для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);

 • святковий концерт до 8 Березня;

 • конкурс, присвячений Дню Святого Валентина «Ідеальна пара»;

 • конкурс «Ми маємо таланти»;

 • свято «Масляна»;

 • танцювальне свято;

  Учні брали участь у творчих конкурсах, фестивалях різних рівнів.

  Ціннісне ставлення до праці .

  У закладі було проведено:

 • тематичні години спілкування, тренінги, виставки творчих робіт;

 • рейди-огляди стану зберігання підручників та акція «Живи, книго

 • екологічний двомісячник «Зелена весна – 2019»;

 • екологічні десанти «Зробимо наше село чистим».

  Ціннісне ставлення до себе.

  З метою пропаганди позитивного іміджу сімї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоровя. Питання щодо збереження життя та здоров’я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах. Щороку у вересні проводиться загальношкільний «День здоров’я».

  Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування. Упродовж 2018/2019 навчального року члени учнівської ради провели та взяли участь у заходах:

 • День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;

 • Новорічні свята;

 • Святкова скринька до Дня Святого Валентина.

 • Упродовж навчального року у закладі проводились конкурси, змагання, вікторини, диспути, вистави, виступи на загальношкільних тематичних лінійках, де брали участь лідери учнівської ради.

 • Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за чергуванням учнів, проведенням санітарних днів, поведінкою окремих учнів.

  В учнів закладу помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

4.1. Правовиховна робота

Правове виховання в закладі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

– стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації учнів;

– використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, дискусій, тренінгів);

– здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості.

4.2. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 1;

 • дітей-інвалідів – 2;

 • дітей, батьки яких мають статус учасників АТО – 5;

 • з неповних сімей – 3;

 • багатодітних – 20.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу, залучені до гурткової роботи.

4.3. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання закладу– підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.

Профорієнтаційна робота в нашому закладі здійснюється під час освітнього процесу:

 • виховання трудових навичок у школярів під час проведення бесід;

 • розширення знань про професії на уроках.

Учні закладу у вересні 2019 зустрічалися з представниками ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, які розповіли про свої навчальні заклади та перспективи працевлаштування їхніх випускників.

5. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Головним завданням навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовноїскладових здоров’я.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організоване відповідно до нормативно-правової бази. Якісне медичне обслуговування учнів та вчителів здійснює сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сімейна медсестра Кудрява Н.І. організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно учні проходять обов’язковий медичний профілактичний огляд. Відповідно до результатів обстежень, на підставі довідок лікувальної установи в закладі були уточнені списки учнів групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків був виданий наказ по закладові.

Медичне обслуговування працівників закладу було організоване на базі Чигиринської районної поліклініки. Працівники їдальні проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного обстеження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у секретаря закладу.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування в закладі. Цікавими оздоровчими заходами в закладі є проведення традиційних Тижнів збереження життя та здоров’я учнів, бесіди з лікарями,

показ відеофільмів про шкідливість паління, вживання наркотичних речовин, алкоголю, виступи медичного працівника на загальношкільних батьківських зборах.

У 2019-2020 н.р. були проведені такі бесіди «Правила дорожнього

руху знай – життя та здоров’я зберігай!» з 09 по13 вересня 2019 р.; «Про вогонь

нам треба знати, з ним не можна жартувати!» з 04 по 08 листопада 2019 р.;

«Здоров’я дітей – здоров’я нації» з 20 по 24 січня 2020 року.

6. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.

Під час розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів.

Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. У кожній класній кімнаті, кабінеті ведеться необхідна документація з питань безпеки життєдіяльності.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками та пожежним інвентарем. Вогнегасники щороку перезаряджаються, здійснюється їх технічне обслуговування та придбання нових відповідно до статті фінансування на ці потреби. Вогнегасники знаходяться в кабінетах та розміщені в легкодоступних місцях. На першому та другому поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Два рази на рік проводяться тренування пожежної евакуації, один з яких відбувається під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно із санітарними, пожежними нормами і правилами, закладом отриманий Акт готовності закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції електромережі, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп’ютерного класу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорюються на нарадах при директору, на засіданнях педагогічної ради. У 2019/2020 н.р жодної травми під час освітнього процесу зафіксовано не було. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Класні журнали та щоденники учнів систематично перевірялись директором на наявність записів бесід з попередження дитячого травматизму. Перевірка журналів показала, що в кожному класному журналі відведені сторінки по попередженню дитячого травматизму.

7. Фінансово-господарська діяльність

Джерелами фінансування закладу є:

– кошти державного бюджету ;

– кошти місцевого бюджету (власника: Чигиринської міської ради);

– кошти від передачі в оренду приміщень.

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

У березні 2020 р. за кошти Чигиринської міської ради в їдальні закладу встановлено систему електричного опалення.

Майже одночасно в їдальню придбано та встановлено систему штучної вентиляції.

За кошти власника оброблено дерев’яні конструкції горішнього приміщення навчального корпусу вогнезахисним розчином.

Завершується виготовлення проекту на встановлення в закладі протипожежної сигналізації.

Проведено ремонт приміщення музею.

За кошти державного бюджету у серпні-жовтні 2019 р. придбано меблі, дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку для 1 класу Нової української школи. Проведено косметичний ремонт у приміщеннях закладу улітку 2019 р.

За кошти власника закупляються матеріали для ремонту закладу улітку 2020 р.

8. Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи закладу, планом внутрішньошкільного контролю та календарними планами вчителів-предметників, планами виховної роботи класних керівників.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. Адміністрація здійснює контроль за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо. Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по навчальному закладу:

– «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-9 класів з англійської мови»;

– «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з географії та природознавства»;

– «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-8 класів з музики»;

– «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 3-11 класів з трудового навчання та технологій”.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради закладу, відповідних наказах по навчальному закладу.

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять.

Регулярно проводиться еревірка стану ведення шільної документації. аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові, контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим.

У період карантину заклад освіти(вчителі та учні 1-11 класів) працювали у режимі дистанційного навчання,тобто виконання навчальних планів і програм з 12.03- по 29.05.2020 року проводилося в онлайн-формі.Учителі проводили уроки на платформах GOOGLE CLASSROOM, «Мій клас», де пропонувався широкий спектр матеріалів: завдання, теорію та тести з навчальних предметів. Педагоги також працювали з учнями в Zoom,у вайбер-групах відповідно до установленого розкладу. Перевірку знань школярів здійснювали на платформах: «Всеосвіта», «На Урок».

На початку карантину проведено он-лайн інструктажі батьків та учнів щодо дистанційної форми навчання, проведено роз’яснювальну роботу щодо виконання завдань.

Проводилися онлайн-консультації з учнями,які потребують допомоги під час дистанційного навчання. Ті учні,які не мають інтернету, працювали у телефонному режимі з вчителями.

Після послаблення карантину було заповнено журнали за індивідуальним графіком. Дати та зміст уроків записувалися у класні журнали відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом.

Оскільки виконання освітніх програм здійснювалося із використанням технологій дистанційного навчання на відповідній сторінці навчального предмета у класному журналі зазначалося: тематика навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, скайп-конференції, тестування). На основі вправ, що їх учні виконували та надсилали учителям для перевірки й оцінювання, вчителі виставили оцінки за зошит. На підставі поточних та контрольних робіт виставлені тематичні. Річне оцінювання проводилося за результатами семестрових оцінок.

Відповідно до наказу МОН № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» учнів 4,9 класів було звільнено від проходження державної підсумкової атестації. Було повідомлено батьків і учнів 4,9 класів в онлайн- режимі про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4,9 класів у 2019-2020 навчальному році.

29 травня 2020р було проведено онлайн-трансляції Останього дзвоника (відео-звернення адміністрації закладу ). Учні 3-8 класів та 10 класу отримали табелі успішності, а 12.06. 2020 р. дев’ятикласники – свідоцтва про закінчення закладу.

Я, як директор, педагоги, учні, батьки намагаємося робити все для того, щоб наш заклад і надалі займав не останні сходинки на освітянському просторі.

Дякую батькам за допомогу в укріпленні матеріальної бази закладу, терпіння і підтримку під час дистанційного навчання наших учнів.

Висловлюю щиру подяку Чигиринській ОТГ та батьківській громаді за

тісну співпрацю! Сподіваюся, що така співпраця далі тільки поглиблюватиметься!